Wolontariat

 

Jednym z celi Stowarzyszenia jest propagowanie idei wolontariatu, w tym wolontariatu długoterminowego.

Wszystkich zainteresowanych wolontariuszy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Z wolontariuszami zawieramy umowy o wolontariat.

W okresie  od 01.09.2023 r. – 31.08.2026 r. na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności Stowarzyszenie  realizuje zadanie publiczne pn.: “Rozwój wolontariatu na rzecz członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej “Alternatywa”.

Celem zadania jest rozwój systematycznego wolontariatu długoterminowego.

W roku 2023 r. zrealizowano:

  • wizytę studyjną do Krakowa,
  • 4 minigranty.
rzut

Minigranty 2024

Zobacz

Minigranty 2023

Zobacz