PROJEKTY

Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej “Alternatywa” zrealizowało i realizuje następujące projekty w kolejnych latach:

2021

  1. “Aktywność seniorów formą przeciwdzałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – Pierwsze Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą.”

– projekt zrealizowany w okresie 15.11.2021r. – 31.12.2021r. ze środków Miasta Słupsk.

2022

  1. “Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą.” – projekt realizowany w okresie 21.09.2022r. – 19.12.2022r. ze środków Miasta Słupsk.
  2. “Belle Epoque nową formą aktywności przeciwdziałającą uzależnieniom i alkoholizmowi w mieście Słupsk.” – projekt realizowany w okresie 21.09.2022r. – 19.12.2022r. ze środków Miasta Słupsk.
  3. „Aktywność fizyczna formą rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa.” – projekt realizowany w okresie 01.09.2022r. – 06.12.2022r. na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk finansowanej ze środków PFRON.

2023

  1. “Przez aktywność do integracji – Słupskie Dni Seniora 2023 r.” – projekt realizowany w okresie 16.04.2023r. – 20.12.2023r. ze środków Miasta Słupsk.
  2. „Aktywność ruchowa formą rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa.” – projekt realizowany w okresie 01.06.2023r. – 10.11.2023r. na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk finansowanej ze środków PFRON.
  3. “Rozwój wolontariatu na rzecz członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej “Alternatywa” -projekt realizowany w okresie 01.09.2023 r. – 31.08.2026 r. na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności.
  4. “Aktywność seniorów z elementami historii okresu Belle Epoque formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej – Trzecie Słupskie z uzależnieniami i przemocą domową.” – projekt realizowany w okresie 15.11.2023r. – 31.12.2023r. na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk.