Zespół Belle Epoque

W ramach Stowarzyszenia w marcu 2022 roku zostało założone koło historii kultury materialnej XIX w. oraz Zespół Belle Epoque, do którego chętnie przystąpiło 16 osób.

Przedmiotem jego działań jest poznawanie historii ubioru XIX wieku oraz nauka tańca historycznego (polonez, kadryl, walc) a także prezentacja dorobku Zespołu na wydarzeniach kulturalnych i społecznych na terenie miasta Słupska i nie tylko. Działania Zespołu przyczyniają się do krzewienia wiedzy historycznej, integracji i aktywizacji społeczności miasta Słupska i regionu Pomorza.

Pomimo krótkiej działalności w 2022 r.  mamy za sobą kilka występów, które spotkały się z dużą akceptacją widowni- mieszkańców Słupska, m.in.:

1) 3 maja 2022r.  w trakcie uroczystości otwarcia Bulwarów nad Słupią,

2) 9 czerwca 2022r. podczas Dnia sportu i nauki na Akademii Pomorskiej ,

3) 15 czerwca 2022r. podczas Dnia informacji dla słupskiego seniora organizowanego przez MOPR,

4) 0 czerwca 2022r. w Kartuzach podczas Targów dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego,

5) 21  października 2022r. podczas Dni Seniora w ZUS,

6) 11 listopada 2022r. w trakcie miejskich obchodów Święta Niepodległości,

7) 18 listopada  2022r.  podczas  obchodów  Święta Niepodległości w Stowarzyszeniu,

8) 29 stycznia 2023r.  podczas finału WOŚP w Hali Gryfia w Słupsku,

9)21 marca 2023r. podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny  organizowanego przez Stowarzyszenie Alternatywa dla seniorów z miasta Słupska.            

rzut
rzut

Skład  Zespołu:

Kierownik artystyczny- choreograf – Joanna Katarzyńska

Koordynator -instruktor Sławomira Wiczkowska

Członkowie:

Stanisław Brzozowski

Małgorzata Żebrowska

Elżbieta Żytko

Jadwiga  Dzierżyńska – Wilk,

Anna Kruk

Krystyna Bućko

Jadwiga Igańska

Józef Jończyk

Helena Kościuszenko

Małgorzata  Maj

Alicja Leszczyńska

Urszula  Leśniowska

Krystyna Prykiel

Grażyna Stech

Ewa Tymińska

Jan Willk