Wesprzyj nas

W imieniu  Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej  „Alternatywa” zwracamy  się  z prośbą    o wsparcie finansowe, które zostanie wykorzystane na działalność statutową Stowarzyszenia. 

Nasze Stowarzyszenie powstało z myślą o seniorach zamieszkujących  miasto i powiat słupski, którzy w większości przypadków zamieszkują samotnie, mają problemy zdrowotne a w okresie pandemii spowodowanej COVID-19  narażeni byli na zachorowania i  pozostawali zamknięci  w swoich mieszkaniach. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

– aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,

– organizowanie dla członków Stowarzyszenia spotkań, szkoleń, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,

– organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, rękodzielniczej itp.  w zależności od potrzeb  oraz wspieranie ich aktywności oraz umożliwianie dalszego podnoszenia kwalifikacji i sprawności w interesujących ich dziedzinach,

– prowadzenie Klubu Seniora „ Alternatywa”  oraz  nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, kraju i  zagranicą,

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

– propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,

– prowadzenie Zespołu tańca historycznego Belle Epoque.

Pod naszą opieką jest już 130 osób, które z radością uczestniczą w organizowanych przez nas cyklicznych spotkaniach  dwa razy w tygodniu w trakcie których, mogą choć przez krótki czas zintegrować się i poczuć, że nie są sami. W trakcie spotkań prowadzone są  wykłady z zakresu promocji zdrowia, warsztaty rękodzielnicze, gry umysłowe. Prowadzimy również treningi w tenisa stołowego. Nie brakuje również wyjść i aktywności na świeżym powietrzu w postaci Marszu Nordic Walking, pikników.

Planujemy również zorganizować dla naszych seniorów warsztaty teatralne, taneczne, chóralne jednak niestety brakuje nam środków finansowych, utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich.

Wszelkie wsparcie będzie służyło naszej społeczności senioralnej, która z góry dziękuje za okazaną pomoc. 

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy:  Pekao 55 1240 3770 1111 0011 0600 0981

                                                                                               Zarząd  Stowarzyszenia