Aktualności

24.10.2023 r. Walne Zebranie Członków

Summary

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa" zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 października o godz. 11.00 w siedzibie SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6, Słupsk. Tematem przewodnim będzie uchwalenie zmian do Statutu Stowarzyszenia związanych z ubieganiem się organizacji o status Organizacji Pożytku Publicznego. Prosimy o niezawodne przybycie.