Aktualności

16.12.2022 r. – Spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego pn.: “Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą”.

Summary

Zapraszamy seniorów Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu podsumowującym realizację zadania publicznego pn. "Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą”, które realizowane było w okresie od 21 września 2022 r. W ramach zadania rozszerzono zakres bieżącej aktywności seniorów- członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa" która będzie impulsem do jej kontynuowania w dalszych latach oraz alternatywą do spędzania czasu wolnego w domu przed telewizorem, nadużywając alkohol, leki, środki psychotropowe, które w wielu przypadkach są źródłem agresji i przemocy w rodzinie. Zadaniu przyświeca idea, że wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego przeciwdziała zjawisku osamotnienia, braku sensu życia, depresjom, które to są źródłem uzależnień i przemocy. W ramach zadania zrealizowano : - warsztaty rękodzielnicze: warsztaty makramy, filcowania, kapelusznictwa, - wyjście do filharmonii, - wykład z zakresu profilaktyki uzależnień oraz rozwoju osobistego. Zadanie jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2021 r. idei organizacji corocznych Słupskich obchodów dni walki z uzależnieniami i przemocą.
Realizacja zadania sfinansowana została ze środków Miasta Słupsk.
Spotkanie rozpoczyna się o godz. 11.00 w siedzibie SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6.
Zapraszamy:)