Aktualności

06.12.2022 r.-Wykład profilaktyczno-rozwojowy

Summary

W dniu 6 grudnia w siedzibie SCOPiES w Słupsku seniorzy uczestniczyli w wykładzie profilaktyczno-rozwojowym Pani Emilli Woźniak - coucha, trenera . Wykład był jednym z działań realizowanych w ramach zadania publicznego pn.„Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie –Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą”, na które Stowarzyszenie Seniorow Ziemi Słupskiej “Alternatywa” otrzymało dotację ze środków Miasta Słupsk.