Aktualności

Aktywność seniorów w 2022 r.

Summary

Rok 2022 był rokiem wielu aktywności, w których seniorzy chętnie brali udział. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zadanie publiczne pn. Aktywność fizyczna formą rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”, które było realizowane przez Stowarzyszenie w okresie 01 września 2022 r. do 06 grudnia 2022 r. ze środków dotacji uzyskanej z Miasta Słupska a pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacji w wodzie, rehabilitacji na sali gimnastycznej - ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup", jogi. Dzięki zajęciom ruchowym seniorzy poprawili swoją kondycję fizyczną a to wpłynęło na ich stan zdrowia. Są piękni, zdrowi i uśmiechnięci. Polecamy wszystkim aktywność ruchową zgodnie z hasłem: W zdrowym ciele zdrowy duch!