Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn.: Belle Epoque nową formą aktywności przeciwdziałającą uzależnieniom i alkoholizmowi w mieście Słupsk”.

Summary

Stowarzyszenie "Alternatywa" na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk realizuje nowe zadanie publiczne pn.: Belle Epoque nową formą aktywności przeciwdziałającą uzależnieniom i alkoholizmowi w mieście Słupsk” Dzięki wsparciu samorządu miasta Słupsk seniorzy będą mogli się aktywizować poprzez udział w warsztatach tanecznych -tańca historyczneg.Uszyte będą również stroje historyczne z okresu XIX w. Objete zadaniem formy aktywności mają na celu przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Dziękujemy władzom Miasta Słupska za wsparcie finansowe,

.: