Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą.”

Summary

Stowarzyszenie "Alternatywa" na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk realizuje po raz kolejny zadanie publiczne pn.: „Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą.” Dzięki wsparciu samorządu miasta Słupsk seniorzy będą mogli się aktywizować poprzez udział w warsztatach: filcowania, makramy, kapelusznictwa, w wyjsciu do filharmonii. Objete zadaniem formy aktywności mają na celu przeciwdziałać uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Dziękujemy władzom Miasta Słupska za wsparcie finansowe,