Aktualności

6.09.2022 r.-Wykład na tematy zdrowotne przeprowadzony przez Pana Konrada Mężyńskiego

Summary

W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorzy wysłuchali wykładu Pana Konrada Mężyńskiego, który od przeszło 20 lat pracuje z ludźmi, którzy nie radzą sobie z problemami związanymi z chorobą, depresją, lękiem, stresem, nadpobudliwością i autyzmem u dzieci i dorosłych. Współpracuje z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych i Amazonkami. Zajmuje się Holistycznym podejściem do życia w zdrowiu i chorobie. W swoim wystąpieniu poruszył temat ludzkiego ciała i związaną z tym szeroko pojętą dietę – jako styl życia, ruch- czyli zestaw prostych ćwiczeń do wykonania w każdej sytuacji, w każdym miejscu i bez względu na stan człowieka-pacjenta, trening oddechu – metody relaksacji i świadomego odpoczynku. Seniorzy wysłuchali wykładu z dużym zainteresowaniem.