Aktualności

21.10.2022 r. – Występ zespołu tańca historycznego „Belle Epoque” z okazji dnia seniora w ZUS 

Summary

W piątek, 21 października, o godzinie 10 w słupskim ZUS obchodzono „Dnia Seniora”. Wydarzenie to wróciło do imprezowego kalendarza po przerwie związanej z pandemią koronawirusa..
Spotkanie uświetnił występ zespołu „Wrzosy”, działający przy Dziennym Domu Pomocy w Słupsku oraz tancerze z Zespołu „Belle Epoque” ze Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”. Zaproszeni seniorzy mogli także wysłuchać wykładu funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na temat bezpieczeństwa seniorów oraz eksperta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przybliżył zagadnienia związane z emeryturami. Podczas tegorocznej uroczystości można było wziąć udział w pomiarach glukozy i ciśnienia krwi, a także zapisać się na bezpłatne badania realizowane przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku i skorzystać z porad obecnych na miejscu ekspertów.
.