Aktualności

01.09.2022 r. – podpisanie umowy na realizację zadania publicznego ze środków PFRON!

Summary

Efektem konkursu ogłoszonego przez Miasto Słupsk jest podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywność fizyczna formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych seniorów Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” na podstawie umowy zawartej z Miastem Słupsk finansowanej ze środków PFRON. W ramach umowy w okresie od 1.09.2022 r. do 6.12.2022 r. realizowane będą dla niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia zajęcia: w wodzie z rehabilitantem, gimnastyka "Zdrowy kręgosłup", joga.
Dzięki wsparciu Miasta Słupsk ponad 50 niepełnosprawnych osób będzie mogło poprawić swój stan fizyczny.