Aktualności

17.12.2021 r. Spotkanie podsumowujące realizację zadania publicznego!

Przed nami podsumowanie realizacji zadania publicznego pn. “Aktywizacja seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom  i przemocy  w rodzinie -Pierwsze Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą” finansowanego ze środków  Miasta  Słupsk, które  odbędzie  się w dniu 17.12.2021r. godz. 11.00 w siedzibie  SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 76-200 Słupsk.  W programie przewidziano prezentację dorobku Seniorów uczestniczących w warsztatach: fotograficznych, wokalnych, tanecznych oraz rękodzielniczych. Będzie możliwość nabycia ozdób świątecznych przygotowanych przez nasze Seniorki oraz zapoznania się z ofertą zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej “Alternatywa”. Zapraszamy do udziału  w spotkaniu.