Aktualności

10.12.2021r. Wykład z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

W dniu 10 grudnia w siedzibie SCOPiES w Słupsku mieliśmy okazję wysłuchać wykładu specjalisty psychoterapii uzależnień Pani Agnieszki Ciechanowskiej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Wykład był jednym z działań realizowanych w ramach zadania publicznego pn.„Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie –Pierwsze Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą”, na które Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej “Alternatywa” otrzymało dotację ze środków Miasta Słupsk. W wydarzeniu uczestniczyli Seniorzy oraz Pani Beata Pawlicka Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Panią Agnieszką Bereza Kierownikiem Referatu Polityki Społecznej Miasta Słupsk. Pani Dyrektor w swym wystąpieniu podkreśliła wagę problemu uzależnień i przemocy w rodzinie pojawiającego się wśród osób starszych.

Zapraszamy do naszego Facebooka