Aktualności

10.12.2021 Konsultacje kryzysowe dla osób znajdujących się w kryzysie, sytuacjach długotrwałego stresu.

Zapraszamy na konsultacje kryzysowe  osoby znajdujące  się w kryzysie, sytuacjach  długotrwałego stresu. Konsultacje są bezpłatne dla chętnych. Realizowane są ze środków Miasta Słupsk w ramach zadania publicznego „Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie –Pierwsze Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą”Chętnych zapraszam do kontaktu tel. 604952176. Konsultacje kryzysowe odbywają się w siedzibie SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6, 76,200 Słupsk.