Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  §23 pkt.7 Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” zwołuje się Walne zebranie Członków na dzień 26.10.2021 r. godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk

                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia